Villa Fannalund

Villa Fannalund (Fanna slott) uppfördes 1905 och var J.P. Johanssons privata bostad fram till hans död 1943. I den hade familjen Johansson 750 kvadratmeter bostadsyta i Enköpings absolut modernaste bostadsfastighet. Där hade J.P. Johanssons innovationer och tillämpning av ny teknik fritt spelrum. Villa Fannalund var Enköpings första bostadshus med centraluppvärmning. Andra eldade i kakelugnar och spisar. Långt innan elektriciteten kom till Enköping 1915 hade familjen Johansson elektrisk takbelysning – från eget kraftverk. Villa Fannalund var Enköpings första bostadshus med avloppsledning. Andra hade slaskdike runt hörnet. Det var också ett av de första bostadshusen med helt källarplan. Andra byggde med uthus på tomten. Huset uppfördes av byggmästare L.P. Sten och syntes vida omkring. Det höjde statusen på stadsdelen Fanna som tidigare endast hade låg, spridd bebyggelse och var tillhåll för luffare, skojare och annat löst folk.

Johan Petter Johansson var mycket framgångsrik under hela sitt liv. Under de år han levde (12 december 1853 — 25 augusti 1943 ) tillverkade han 118 uppfinningar och flertalet blev patenterade. Han uppfann bl.a. den ställbara skiftnyckeln.

Framtidens hus 1905. Villa Fannalund (Fanna slott) var ett högmodernt bostadshus med 750 kvadratmeter bostadsyta. I det bosatte sig familjen Johansson 1905, det år då byggmästare L. P. Sten fullbordade byggnadsverket.